TSUMEB GIMNASIUM

Shopping Cart

No items in the shopping card

School song

Bo in die Noorde van ons land

Ontwikkel ons verstand en hand

Deur Sy genade en Heilge Gees

Leer ons om Hom te dien en vrees

 

Met trots dra ons jou naam

Tsumeb Gimnasium

Met trots dra ons jou naam

Soli Deo Gloria

 

Ons werk en diens is soos dit hoort

Ons fondament is God se Woord

Ons toekoms en geloof en taal

Met God vir ons, nooit sal ons faal.

 

Met trots dra ons jou naam

Tsumeb Gimnasium

Metr trots dra ons jou naam

Soli Deo Gloria

Follow us on Facebook