TSUMEB GIMNASIUM

Shopping Cart

No items in the shopping card

Missie & Visie

Missie

Tsumeb Gimnasium streef daarna om in Namibië ‘n Afrikaanse skool daar te stel wat:

Christelike waardes en norme uitleef met respek as dryfveer;

’n Unieke en tradisievaste karakter het;

Tegnologiese en toekomsgerigte onderrig en opvoeding aan elke leerling verskaf;

Voldoen aan realistiese verwagtinge van belangegroepe;

Vir elke leerling ’n veilige leeromgewing skep waarin hy/sy kan ontwikkel;

Gebalanseerde en gedissiplineerde volwasse jongmense vorm wat ’n positiewe bydrae tot die breë gemeenskap sal maak.

Visie

Om ’n trotse skool van uitnemendheid te wees waar elke kind op akademiese, sport en kulturele vlak geslyp word tot eerbare volwassene.

Follow us on Facebook